หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17, 23-25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 23 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ห้องขวัญมณฑล สพป.พล.1
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]