หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจ่าการบุญ 48 30 68.18% 7 15.91% 2 4.55% 5 11.36% 44
2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 52 30 69.77% 5 11.63% 3 6.98% 5 11.63% 43
3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 39 21 70% 5 16.67% 1 3.33% 3 10% 30
4 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 37 15 53.57% 9 32.14% 2 7.14% 2 7.14% 28
5 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 22 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 30 14 51.85% 3 11.11% 5 18.52% 5 18.52% 27
7 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 19 13 68.42% 1 5.26% 3 15.79% 2 10.53% 19
8 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 23 12 60% 7 35% 0 0% 1 5% 20
9 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 18 11 61.11% 1 5.56% 5 27.78% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนวัดจอมทอง 24 10 47.62% 7 33.33% 4 19.05% 0 0% 21
11 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 23 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนวัดบ้านดง 19 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
13 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนบางระกำ 27 9 36% 9 36% 5 20% 2 8% 25
15 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 17 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
16 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 19 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนบ้านพันเสา 15 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 14 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 17 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 28 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 5 27.78% 18
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 31 7 26.92% 4 15.38% 9 34.62% 6 23.08% 26
22 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 15 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 21 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 16 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
26 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 23 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
27 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 14 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 23 5 26.32% 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% 19
31 โรงเรียนบ้านคลองเตย 19 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 16 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 14 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 20 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียน วัดบ้านใหม่ 24 4 16.67% 7 29.17% 7 29.17% 6 25% 24
37 โรงเรียนวัดบึงพระ 22 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
38 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านปลักแรด 18 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
40 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
43 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านดงยาง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนวัดบึงบอน 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดแตน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 13 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 11 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนสะพานที่ 3 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 10 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
51 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
52 โรงเรียนวัดทุ่งชา 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนวัดอรัญญิก 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 17 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
57 โรงเรียนวัดคุยขวาง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านวังยาง 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดจุฬามณี 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนวัดหนองขานาง 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
66 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนวัดสระโคล่ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนวัดบางทราย 11 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนวัดบึงกอก 10 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนวัดกรับพวง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนคลองวัดไร่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดวังอิทก 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
84 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านวังเป็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
92 โรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดดอนอภัย 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านคุยยาง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดน้อย 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดสมอแข 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนวัดแสงดาว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดวังแร่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
115 โรงเรียน บ้านหนองตะเคียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
117 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
118 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
119 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]