สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 30 7 2 5 39
2 อนุบาลพิษณุโลก 30 5 3 5 38
3 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 15 6 0 0 21
4 วัดตาปะขาวหาย 13 1 3 2 17
5 วัดจันทร์ตะวันออก 12 7 0 1 19
6 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 11 9 2 2 22
7 วัดปากพิงตะวันตก 11 1 5 1 17
8 วัดจอมทอง 10 7 4 0 21
9 วัดศรีวิสุทธาราม 10 3 4 5 17
10 สิ่นหมิ่น 10 2 0 0 12
11 บางระกำ 9 9 5 2 23
12 วัดหนองนาดงกวาง 9 6 1 1 16
13 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 9 1 2 2 12
14 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 8 6 3 2 17
15 บ้านพันเสา 8 5 0 1 13
16 วัดบ้านดง 8 3 0 2 11
17 วัดปรือกระเทียม 7 6 0 0 13
18 บ่อวิทยบางระกำ 7 5 2 3 14
19 วัดพรหมเกษร 7 5 1 5 13
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 7 4 9 6 20
21 อนุบาลโรจนวิทย์ 7 2 3 0 12
22 วัดมหาวนาราม 6 5 3 0 14
23 บ้านหนองนากวางอั้น 6 3 5 2 14
24 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 6 2 4 2 12
25 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 6 2 2 1 10
26 บ้านร้องยุ้งข้าว 6 1 0 0 7
27 วัดหนองพะยอม 5 6 2 2 13
28 วัดจันทร์ตะวันตก 5 3 3 1 11
29 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 5 0 0 0 5
30 บ้านใหม่เจริญธรรม 4 8 5 1 17
31 บ้านคลองเตย 4 8 2 2 14
32 วัดบ้านใหม่ 4 7 7 6 18
33 วัดบึงพระ 4 4 2 5 10
34 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 4 4 1 1 9
35 บ้านปลักแรด 4 3 2 4 9
36 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 4 3 1 3 8
37 บ้านคุยมะตูม 4 3 0 1 7
38 เซนต์นิโกลาส 4 2 2 0 8
39 วัดโป่งหม้อข้าว 4 2 1 4 7
40 วัดแหลมโพธิ์ 4 2 1 1 7
41 บ้านดงยาง 4 2 0 1 6
42 วัดบึงบอน 4 2 0 0 6
43 วัดแตน 4 1 0 0 5
44 บ้านหนองกุลา 3 5 4 2 12
45 สะพานที่ 3 3 3 0 0 6
46 บ้านพลายชุมพล 3 3 0 0 6
47 ไทยรัฐวิทยา 8 3 2 1 2 6
48 บ้านตะแบกงาม 3 2 0 2 5
49 วัดทุ่งชา 3 2 0 0 5
50 บ้านแม่ระหัน 3 1 1 2 5
51 บ้านหินลาด 3 1 0 0 4
52 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 3 0 1 2 4
53 วัดเนินมะคึก 2 5 2 0 9
54 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 2 5 0 1 7
55 บ้านบึงกระดาน 2 4 1 2 7
56 บ้านหนองหัวยาง 2 4 0 1 6
57 วัดจุฬามณี 2 3 2 1 7
58 วัดคุ้งวารี 2 3 1 0 6
59 บ้านประดาประชาราษฏร์ 2 3 0 0 5
60 วัดแหลมเจดีย์ 2 2 1 2 5
61 วัดหนองขานาง 2 2 1 0 5
62 บ้านวังยาง 2 1 3 0 6
63 บ้านท่าไม้งาม 2 1 1 2 4
64 นิคมบางระกำ 2 2 1 1 1 4
65 วัดศรีรัตนาราม 2 1 1 0 4
66 บ้านคลองหนองเหล็ก 2 1 1 0 4
67 บ้านกรุงกรัก 2 1 1 0 4
68 วัดยางแขวนอู่ 2 1 0 1 3
69 วัดอรัญญิก 2 1 0 1 3
70 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
71 บ้านน้ำดำ 2 1 0 0 3
72 อนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 2 0 0 0 2
73 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 0 2
74 บ้านบัวจันทร์ 1 5 2 1 8
75 วัดสระโคล่ 1 5 1 0 7
76 วัดบางทราย 1 4 4 2 9
77 วัดบึงกอก 1 2 3 1 6
78 วัดดงโคกขาม 1 2 2 1 5
79 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 1 2 1 2 4
80 วัดกรับพวง 1 1 1 0 3
81 คลองวัดไร่ 1 1 1 0 3
82 วัดวังอิทก 1 0 1 2 2
83 ผดุงราษฎร์ 1 0 1 1 2
84 วัดหนองอ้อ 1 0 1 0 2
85 วัดบ้านไร่ 1 0 1 0 2
86 วัดคุยขวาง 1 0 1 0 2
87 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 0 1
88 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 0 1
89 บ้านวังเป็ด 1 0 0 0 1
90 บ้านหล่ายขานาง 0 3 2 0 5
91 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 2 2 0 4
92 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 2 1 0 3
93 วัดศรีวนาราม 0 2 0 1 2
94 วัดโพธิญาณ 0 2 0 0 2
95 บ้านหัววังกร่าง 0 2 0 0 2
96 วัดดอนอภัย 0 1 1 1 2
97 เทศบาล 1 วัดน้อย 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองกรับ 0 1 1 0 2
99 บ้านคุยยาง 0 1 1 0 2
100 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 1 1 0 2
101 วัดสมอแข 0 1 0 1 1
102 วัดแสงดาว 0 1 0 0 1
103 นิคมบางระกำ 4 0 1 0 0 1
104 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 1 0 0 1
105 วัดไผ่ค่อม 0 1 0 0 1
106 นิคมบางระกำ 6 0 1 0 0 1
107 บ้านเรียงกระดก 0 1 0 0 1
108 วัดอินทรีย์ 0 1 0 0 1
109 วัดวังแร่ 0 0 1 1 1
110 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยชัน 0 0 1 0 1
112 วัดโพธิ์งาม 0 0 1 0 1
113 บ้านบางแก้ว 0 0 0 2 0
114 บ้านหนองแขม 0 0 0 1 0
115 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0
116 บ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0 0 0
117 วัดกรมธรรม์ 0 0 0 0 0
118 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 0
รวม 424 281 149 121 975