สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=37 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 จ่าการบุญ 17 9 6 32 30 7 2 5 39
2 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 16 6 1 23 21 5 1 3 27
3 อนุบาลพิษณุโลก 14 14 9 37 30 5 3 5 38
4 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 8 6 1 15 15 9 2 2 26
5 วัดศรีวิสุทธาราม 7 4 2 13 14 3 5 5 22
6 วัดพรหมเกษร 7 2 2 11 7 5 1 5 13
7 สิ่นหมิ่น 7 2 1 10 10 2 0 0 12
8 วัดตาปะขาวหาย 6 4 3 13 13 1 3 2 17
9 วัดจันทร์ตะวันออก 6 3 3 12 12 7 0 1 19
10 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 6 2 5 13 15 6 0 0 21
11 วัดบ้านดง 6 2 2 10 10 3 0 3 13
12 อนุบาลโรจนวิทย์ 6 2 1 9 7 2 3 0 12
13 บ้านหนองกุลา 4 2 1 7 6 5 4 3 15
14 วัดหนองพะยอม 4 2 1 7 5 6 2 2 13
15 บ้านร้องยุ้งข้าว 4 0 0 4 6 1 1 0 8
16 วัดเนินมะคึก 4 0 0 4 3 6 2 0 11
17 บางระกำ 3 4 6 13 9 9 5 2 23
18 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 4 4 11 9 1 2 2 12
19 วัดมหาวนาราม 3 4 2 9 6 5 3 0 14
20 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 3 3 3 9 8 6 3 2 17
21 วัดโป่งหม้อข้าว 3 3 0 6 5 2 1 4 8
22 บ้านพันเสา 3 2 3 8 8 5 0 1 13
23 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 3 2 0 5 6 2 2 1 10
24 วัดจันทร์ตะวันตก 3 1 2 6 5 3 3 1 11
25 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 3 1 0 4 5 0 0 0 5
26 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 3 0 0 3 3 0 1 2 4
27 วัดหนองนาดงกวาง 2 5 3 10 10 7 1 1 18
28 วัดปรือกระเทียม 2 5 2 9 7 6 0 0 13
29 เซนต์นิโกลาส 2 4 0 6 4 2 2 0 8
30 บ้านคลองเตย 2 3 2 7 5 8 2 2 15
31 วัดปากพิงตะวันตก 2 3 1 6 11 1 5 1 17
32 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2 2 2 6 7 4 9 6 20
33 วัดบึงพระ 2 2 2 6 4 4 2 5 10
34 บ้านใหม่เจริญธรรม 2 2 1 5 5 8 5 1 18
35 บ้านปลักแรด 2 2 1 5 4 3 2 4 9
36 วัดแตน 2 2 0 4 4 1 0 0 5
37 บ้านคุยมะตูม 2 1 1 4 4 3 0 1 7
38 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 2 1 0 3 4 4 1 1 9
39 สะพานที่ 3 2 0 3 5 3 3 0 0 6
40 บ้านหนองนากวางอั้น 2 0 2 4 6 3 5 2 14
41 อนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านบึงกระดาน 1 6 1 8 6 4 1 2 11
43 วัดจอมทอง 1 3 5 9 10 7 4 0 21
44 บ้านแม่ระหัน 1 3 0 4 3 1 1 2 5
45 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 2 1 4 6 2 4 2 12
46 วัดบ้านใหม่ 1 2 1 4 4 7 7 6 18
47 บ้านดงยาง 1 2 1 4 4 2 0 1 6
48 วัดบึงบอน 1 2 1 4 4 2 0 0 6
49 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 2 0 3 3 6 0 2 9
50 บ้านวังยาง 1 1 3 5 2 3 3 0 8
51 บ้านตะแบกงาม 1 1 1 3 3 2 0 2 5
52 วัดอรัญญิก 1 1 0 2 3 1 0 1 4
53 บ้านท่าไม้งาม 1 1 0 2 2 1 1 2 4
54 วัดสระโคล่ 1 1 0 2 1 5 1 0 7
55 วัดแหลมโพธิ์ 1 0 3 4 4 2 1 1 7
56 วัดทุ่งชา 1 0 1 2 3 2 0 0 5
57 บ้านหนองไผ่ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
58 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองกรับ 1 0 1 2 0 2 1 0 3
60 เทศบาล 1 วัดน้อย 1 0 1 2 0 1 1 0 2
61 วัดยางแขวนอู่ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
62 วัดดงโคกขาม 1 0 0 1 1 2 2 1 5
63 ผดุงราษฎร์ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
64 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านพลายชุมพล 0 4 2 6 4 3 0 0 7
67 บ่อวิทยบางระกำ 0 3 2 5 7 5 2 3 14
68 บ้านน้ำดำ 0 3 0 3 2 1 0 0 3
69 บ้านหินลาด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
70 วัดหนองขานาง 0 2 1 3 2 2 1 0 5
71 วัดแหลมเจดีย์ 0 1 2 3 2 2 1 2 5
72 ไทยรัฐวิทยา 8 0 1 1 2 3 2 1 2 6
73 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
74 วัดศรีรัตนาราม 0 1 1 2 2 1 1 0 4
75 บ้านบัวจันทร์ 0 1 1 2 1 5 2 1 8
76 วัดกรับพวง 0 1 1 2 1 1 1 0 3
77 วัดคุยขวาง 0 1 0 1 3 0 1 1 4
78 วัดคุ้งวารี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
79 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
80 บ้านกรุงกรัก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 0 2 2 0 4
82 วัดแสงดาว 0 1 0 1 0 1 0 0 1
83 นิคมบางระกำ 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
85 บ้านหนองหัวยาง 0 0 2 2 2 4 0 1 6
86 วัดบึงกอก 0 0 2 2 1 2 4 1 7
87 วัดจุฬามณี 0 0 1 1 2 3 2 1 7
88 วัดบางทราย 0 0 1 1 1 4 4 2 9
89 วัดวังอิทก 0 0 1 1 1 0 1 2 2
90 วัดหนองอ้อ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
91 วัดบ้านไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
92 บ้านวังเป็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหล่ายขานาง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
94 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
95 วัดโพธิญาณ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
96 วัดไผ่ค่อม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
98 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 1 2 4
99 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 วัดศรีวนาราม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
101 บ้านหัววังกร่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 วัดดอนอภัย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
103 บ้านคุยยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 นิคมบางระกำ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านเรียงกระดก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดอินทรีย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดวังแร่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 บ้านย่านใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 บ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 วัดกรมธรรม์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 171 127 504 468 289 152 125 909