สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 17 9 6 32 30 7 2 5 39
2 อนุบาลพิษณุโลก 14 14 9 37 30 5 3 5 38
3 วัดพรหมเกษร 7 2 2 11 7 5 1 5 13
4 สิ่นหมิ่น 7 2 1 10 10 2 0 0 12
5 วัดตาปะขาวหาย 6 4 3 13 13 1 3 2 17
6 วัดจันทร์ตะวันออก 6 3 3 12 12 7 0 1 19
7 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 6 2 5 13 15 6 0 0 21
8 อนุบาลโรจนวิทย์ 6 2 1 9 7 2 3 0 12
9 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 5 5 1 11 11 9 2 2 22
10 วัดศรีวิสุทธาราม 5 2 2 9 10 3 4 5 17
11 วัดบ้านดง 5 1 2 8 8 3 0 2 11
12 วัดหนองพะยอม 4 2 1 7 5 6 2 2 13
13 บ้านร้องยุ้งข้าว 4 0 0 4 6 1 0 0 7
14 บางระกำ 3 4 6 13 9 9 5 2 23
15 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 4 4 11 9 1 2 2 12
16 วัดมหาวนาราม 3 4 2 9 6 5 3 0 14
17 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 3 3 3 9 8 6 3 2 17
18 บ้านพันเสา 3 2 3 8 8 5 0 1 13
19 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 3 2 0 5 6 2 2 1 10
20 วัดจันทร์ตะวันตก 3 1 2 6 5 3 3 1 11
21 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 3 1 0 4 5 0 0 0 5
22 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 3 0 0 3 3 0 1 2 4
23 วัดเนินมะคึก 3 0 0 3 2 5 2 0 9
24 วัดปรือกระเทียม 2 5 2 9 7 6 0 0 13
25 เซนต์นิโกลาส 2 4 0 6 4 2 2 0 8
26 วัดปากพิงตะวันตก 2 3 1 6 11 1 5 1 17
27 วัดโป่งหม้อข้าว 2 3 0 5 4 2 1 4 7
28 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2 2 2 6 7 4 9 6 20
29 บ้านคลองเตย 2 2 2 6 4 8 2 2 14
30 วัดบึงพระ 2 2 2 6 4 4 2 5 10
31 บ้านปลักแรด 2 2 1 5 4 3 2 4 9
32 บ้านใหม่เจริญธรรม 2 2 0 4 4 8 5 1 17
33 วัดแตน 2 2 0 4 4 1 0 0 5
34 บ้านคุยมะตูม 2 1 1 4 4 3 0 1 7
35 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 2 1 0 3 4 4 1 1 9
36 สะพานที่ 3 2 0 3 5 3 3 0 0 6
37 บ้านหนองนากวางอั้น 2 0 2 4 6 3 5 2 14
38 อนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 วัดหนองนาดงกวาง 1 4 3 8 9 6 1 1 16
40 วัดจอมทอง 1 3 5 9 10 7 4 0 21
41 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 1 3 0 4 4 3 1 3 8
42 บ้านแม่ระหัน 1 3 0 4 3 1 1 2 5
43 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 2 1 4 6 2 4 2 12
44 วัดบ้านใหม่ 1 2 1 4 4 7 7 6 18
45 บ้านดงยาง 1 2 1 4 4 2 0 1 6
46 วัดบึงบอน 1 2 1 4 4 2 0 0 6
47 บ้านหนองกุลา 1 1 1 3 3 5 4 2 12
48 บ้านตะแบกงาม 1 1 1 3 3 2 0 2 5
49 บ้านท่าไม้งาม 1 1 0 2 2 1 1 2 4
50 วัดสระโคล่ 1 1 0 2 1 5 1 0 7
51 วัดแหลมโพธิ์ 1 0 3 4 4 2 1 1 7
52 บ้านวังยาง 1 0 2 3 2 1 3 0 6
53 วัดทุ่งชา 1 0 1 2 3 2 0 0 5
54 บ้านหนองไผ่ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
55 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 เทศบาล 1 วัดน้อย 1 0 1 2 0 1 1 0 2
57 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 5 0 1 7
58 วัดยางแขวนอู่ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
59 วัดดงโคกขาม 1 0 0 1 1 2 2 1 5
60 ผดุงราษฎร์ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
61 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านบึงกระดาน 0 4 0 4 2 4 1 2 7
64 บ่อวิทยบางระกำ 0 3 2 5 7 5 2 3 14
65 บ้านพลายชุมพล 0 3 2 5 3 3 0 0 6
66 บ้านน้ำดำ 0 3 0 3 2 1 0 0 3
67 บ้านหินลาด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
68 วัดหนองขานาง 0 2 1 3 2 2 1 0 5
69 วัดแหลมเจดีย์ 0 1 2 3 2 2 1 2 5
70 ไทยรัฐวิทยา 8 0 1 1 2 3 2 1 2 6
71 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
72 วัดศรีรัตนาราม 0 1 1 2 2 1 1 0 4
73 บ้านบัวจันทร์ 0 1 1 2 1 5 2 1 8
74 วัดกรับพวง 0 1 1 2 1 1 1 0 3
75 วัดคุ้งวารี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
76 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
77 บ้านกรุงกรัก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
78 วัดอรัญญิก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
79 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 0 2 2 0 4
80 วัดแสงดาว 0 1 0 1 0 1 0 0 1
81 นิคมบางระกำ 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1
82 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
83 บ้านหนองหัวยาง 0 0 2 2 2 4 0 1 6
84 วัดจุฬามณี 0 0 1 1 2 3 2 1 7
85 วัดบางทราย 0 0 1 1 1 4 4 2 9
86 วัดบึงกอก 0 0 1 1 1 2 3 1 6
87 วัดวังอิทก 0 0 1 1 1 0 1 2 2
88 วัดหนองอ้อ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 วัดบ้านไร่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
90 บ้านวังเป็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหล่ายขานาง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
92 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
93 วัดโพธิญาณ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
94 บ้านหนองกรับ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
95 วัดไผ่ค่อม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
96 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 2 1 1 1 4
97 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 1 2 4
98 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
99 วัดคุยขวาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 วัดศรีวนาราม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
101 บ้านหัววังกร่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 วัดดอนอภัย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
103 บ้านคุยยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 นิคมบางระกำ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านเรียงกระดก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดอินทรีย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดวังแร่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 บ้านย่านใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 วัดกรมธรรม์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 154 122 452 424 281 149 121 854