สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 30 7 2 5 39
2 อนุบาลพิษณุโลก 30 5 3 5 38
3 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 21 5 1 3 27
4 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 15 9 2 2 26
5 โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 15 6 0 0 21
6 วัดศรีวิสุทธาราม 14 3 5 5 22
7 วัดตาปะขาวหาย 13 1 3 2 17
8 วัดจันทร์ตะวันออก 12 7 0 1 19
9 วัดปากพิงตะวันตก 11 1 5 1 17
10 วัดจอมทอง 10 7 4 0 21
11 วัดหนองนาดงกวาง 10 7 1 1 18
12 วัดบ้านดง 10 3 0 3 13
13 สิ่นหมิ่น 10 2 0 0 12
14 บางระกำ 9 9 5 2 23
15 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 9 1 2 2 12
16 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 8 6 3 2 17
17 บ้านพันเสา 8 5 0 1 13
18 วัดปรือกระเทียม 7 6 0 0 13
19 บ่อวิทยบางระกำ 7 5 2 3 14
20 วัดพรหมเกษร 7 5 1 5 13
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 7 4 9 6 20
22 อนุบาลโรจนวิทย์ 7 2 3 0 12
23 บ้านหนองกุลา 6 5 4 3 15
24 วัดมหาวนาราม 6 5 3 0 14
25 บ้านบึงกระดาน 6 4 1 2 11
26 บ้านหนองนากวางอั้น 6 3 5 2 14
27 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 6 2 4 2 12
28 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 6 2 2 1 10
29 บ้านร้องยุ้งข้าว 6 1 1 0 8
30 บ้านใหม่เจริญธรรม 5 8 5 1 18
31 บ้านคลองเตย 5 8 2 2 15
32 วัดหนองพะยอม 5 6 2 2 13
33 วัดจันทร์ตะวันตก 5 3 3 1 11
34 วัดโป่งหม้อข้าว 5 2 1 4 8
35 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 5 0 0 0 5
36 วัดบ้านใหม่ 4 7 7 6 18
37 วัดบึงพระ 4 4 2 5 10
38 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 4 4 1 1 9
39 บ้านปลักแรด 4 3 2 4 9
40 บ้านคุยมะตูม 4 3 0 1 7
41 บ้านพลายชุมพล 4 3 0 0 7
42 เซนต์นิโกลาส 4 2 2 0 8
43 วัดแหลมโพธิ์ 4 2 1 1 7
44 บ้านดงยาง 4 2 0 1 6
45 วัดบึงบอน 4 2 0 0 6
46 วัดแตน 4 1 0 0 5
47 วัดเนินมะคึก 3 6 2 0 11
48 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 3 6 0 2 9
49 สะพานที่ 3 3 3 0 0 6
50 ไทยรัฐวิทยา 8 3 2 1 2 6
51 บ้านตะแบกงาม 3 2 0 2 5
52 วัดทุ่งชา 3 2 0 0 5
53 บ้านแม่ระหัน 3 1 1 2 5
54 วัดอรัญญิก 3 1 0 1 4
55 บ้านหินลาด 3 1 0 0 4
56 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 3 0 1 2 4
57 วัดคุยขวาง 3 0 1 1 4
58 บ้านหนองหัวยาง 2 4 0 1 6
59 บ้านวังยาง 2 3 3 0 8
60 วัดจุฬามณี 2 3 2 1 7
61 วัดคุ้งวารี 2 3 1 0 6
62 บ้านประดาประชาราษฏร์ 2 3 0 0 5
63 วัดแหลมเจดีย์ 2 2 1 2 5
64 วัดหนองขานาง 2 2 1 0 5
65 บ้านท่าไม้งาม 2 1 1 2 4
66 นิคมบางระกำ 2 2 1 1 1 4
67 วัดศรีรัตนาราม 2 1 1 0 4
68 บ้านคลองหนองเหล็ก 2 1 1 0 4
69 บ้านกรุงกรัก 2 1 1 0 4
70 วัดยางแขวนอู่ 2 1 0 1 3
71 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
72 บ้านน้ำดำ 2 1 0 0 3
73 อนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 2 0 0 0 2
74 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 0 2
75 บ้านบัวจันทร์ 1 5 2 1 8
76 วัดสระโคล่ 1 5 1 0 7
77 วัดบางทราย 1 4 4 2 9
78 วัดบึงกอก 1 2 4 1 7
79 วัดดงโคกขาม 1 2 2 1 5
80 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 1 2 1 2 4
81 วัดกรับพวง 1 1 1 0 3
82 คลองวัดไร่ 1 1 1 0 3
83 วัดวังอิทก 1 0 1 2 2
84 ผดุงราษฎร์ 1 0 1 1 2
85 วัดหนองอ้อ 1 0 1 0 2
86 วัดบ้านไร่ 1 0 1 0 2
87 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 0 1
88 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 0 1
89 บ้านวังเป็ด 1 0 0 0 1
90 บ้านหล่ายขานาง 0 3 2 0 5
91 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 0 2 2 0 4
92 บ้านหนองกรับ 0 2 1 0 3
93 ชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 2 1 0 3
94 วัดศรีวนาราม 0 2 0 1 2
95 วัดโพธิญาณ 0 2 0 0 2
96 บ้านหัววังกร่าง 0 2 0 0 2
97 วัดดอนอภัย 0 1 1 1 2
98 เทศบาล 1 วัดน้อย 0 1 1 0 2
99 บ้านคุยยาง 0 1 1 0 2
100 วัดกลางสุริยวงศ์ 0 1 1 0 2
101 วัดสมอแข 0 1 0 1 1
102 วัดแสงดาว 0 1 0 0 1
103 นิคมบางระกำ 4 0 1 0 0 1
104 วัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 1 0 0 1
105 วัดไผ่ค่อม 0 1 0 0 1
106 นิคมบางระกำ 6 0 1 0 0 1
107 บ้านเรียงกระดก 0 1 0 0 1
108 วัดอินทรีย์ 0 1 0 0 1
109 วัดวังแร่ 0 0 1 1 1
110 บ้านย่านใหญ่ 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยชัน 0 0 1 0 1
112 วัดโพธิ์งาม 0 0 1 0 1
113 บ้านบางแก้ว 0 0 0 2 0
114 บ้านหนองแขม 0 0 0 1 0
115 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0 0
116 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0
117 บ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0 0 0
118 วัดกรมธรรม์ 0 0 0 0 0
119 วัดพิกุลทอง 0 0 0 0 0
รวม 468 289 152 125 909