หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 84 57 75% 14 18.42% 1 1.32% 4 5.26% 76
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 78 53 70.67% 13 17.33% 3 4% 6 8% 75
3 โรงเรียนวัดบ้านมุง 32 23 79.31% 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนบ้านหินประกาย 29 21 72.41% 6 20.69% 2 6.9% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 25 19 76% 2 8% 3 12% 1 4% 25
6 โรงเรียนบ้านเข็ก 39 17 45.95% 9 24.32% 5 13.51% 6 16.22% 37
7 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 34 17 53.13% 4 12.5% 5 15.63% 6 18.75% 32
8 โรงเรียนบ้านน้ำริน 27 14 58.33% 5 20.83% 3 12.5% 2 8.33% 24
9 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 19 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนบ้านปากยาง 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
11 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนศึกษาลัย 16 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
13 โรงเรียนบ้านซำรัง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
14 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 17 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
15 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 13 10 76.92% 0 0% 3 23.08% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 21 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านสะเดา 19 8 42.11% 6 31.58% 5 26.32% 0 0% 19
20 โรงเรียนบ้านวังโพรง 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
21 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 15 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 14 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
23 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
24 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 26 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 16 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 22 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
28 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านลำภาศ 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 14 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 12 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
33 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 12 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
34 โรงเรียนบ้านวังพรม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 23 5 22.73% 6 27.27% 7 31.82% 4 18.18% 22
37 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 13 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
41 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
42 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านซำหวาย 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 12 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนวัดพันชาลี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
52 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 10 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนวัดท่านา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 15 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านหนองงา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
58 โรงเรียนห้วยพลู 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านเจริญผล 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนธีรบัญชร 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
65 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนวัดดงหมี 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
71 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 16 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านยางโทน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนสามัคคีธรรม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนนาพราน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านดินทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านกลาง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
91 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนวัดบึงลำ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
96 โรงเรียนบ้านชมภู 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านซำเตย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านวังสาร 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
108 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านดงพลวง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดวังพิกุล 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
111 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบึงราชนก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านหนองพระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดดงข่อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดตายม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดโคกสลุด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
121 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
122 โรงเรียนวัดทางลัด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 โทร. 055-394142Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185