หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 139 โรงเรียน 0 0 0
2 001 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 12 35 21
3 002 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 26 83 40
4 003 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 52 36
5 004 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 19 30 28
6 005 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 16 30 24
7 006 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 13 27 19
8 138 โรงเรียนธีรบัญชร 0 0 0
9 007 โรงเรียนนาพราน 3 7 4
10 093 โรงเรียนบึงราชนก 1 1 1
11 008 โรงเรียนบ้านกลาง 4 4 4
12 017 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2 4 2
13 018 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 2 3 2
14 019 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 10 6
15 020 โรงเรียนบ้านคลองแร่ 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านชมภู 2 4 4
17 024 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 14 44 26
18 026 โรงเรียนบ้านซำรัง 13 20 18
19 027 โรงเรียนบ้านซำหวาย 10 25 11
20 025 โรงเรียนบ้านซำเตย 3 4 3
21 028 โรงเรียนบ้านดงพลวง 2 2 2
22 029 โรงเรียนบ้านดินทอง 2 3 2
23 030 โรงเรียนบ้านตอเรือ 0 0 0
24 031 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 0 0 0
25 035 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 15 37 21
26 036 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 6 5
27 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 8 6
28 033 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 10 36 17
29 034 โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 0
30 039 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 14 29 22
31 040 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 15 44 26
32 041 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 2 6 4
33 042 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 12 18 14
34 043 โรงเรียนบ้านน้ำริน 27 94 43
35 049 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 4 7 5
36 050 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 1 2 2
37 051 โรงเรียนบ้านปากยาง 16 33 30
38 052 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 3 4 4
39 053 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 0 0 0
40 055 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 6 16 11
41 056 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 3 1
42 058 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 9 24 15
43 059 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 25 72 40
45 063 โรงเรียนบ้านยางโทน 4 5 5
46 064 โรงเรียนบ้านลำภาศ 12 16 13
47 065 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 12 20 16
48 066 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 10 23 18
49 067 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 5 17 10
50 068 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 15 34 25
51 069 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1 5 2
52 070 โรงเรียนบ้านวังพรม 6 13 6
53 073 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 8 24 13
54 074 โรงเรียนบ้านวังสาร 6 13 11
55 071 โรงเรียนบ้านวังโพรง 14 37 21
56 072 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 2 4 3
57 075 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1 3 2
58 076 โรงเรียนบ้านสะเดา 19 37 20
59 077 โรงเรียนบ้านหนองกลด 0 0 0
60 078 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 3 5 5
61 079 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 1 1
62 080 โรงเรียนบ้านหนองงา 8 17 11
63 081 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 18 7
64 082 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 13 10
65 083 โรงเรียนบ้านหนองพระ 1 2 2
66 085 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 0 0 0
67 084 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1 3 2
68 087 โรงเรียนบ้านหินประกาย 29 47 41
69 086 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 2 4 4
70 014 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 15 10
71 015 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 14 23 18
72 016 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 13 23 19
73 013 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 2 3 3
74 012 โรงเรียนบ้านเข็ก 39 62 49
75 022 โรงเรียนบ้านเจริญผล 6 15 8
76 044 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 3 5 4
77 045 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 5 9 8
78 046 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 84 178 137
79 048 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 28 17
80 047 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 0 0 0
81 009 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 12 29 19
82 010 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 4 5 5
83 011 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 13 21 20
84 032 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 5 19 6
85 062 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 17 10
86 061 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 4 9 4
87 021 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 3 6 4
88 054 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 1 2 2
89 088 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 21 41 30
90 089 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 3 7 3
91 090 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 6 14 8
92 092 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 8 17 13
93 091 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 3 8 6
94 038 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 4 8 6
95 057 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 3 5 4
96 094 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 3 5 4
97 095 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 6 6
98 096 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 12 31 21
99 097 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 78 155 99
100 098 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 8 15 12
101 099 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 22 40 29
102 101 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 1 1 1
103 102 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 16 38 19
104 100 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 1 1 1
105 103 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 5 9 6
106 106 โรงเรียนวัดดงข่อย 1 6 1
107 107 โรงเรียนวัดดงหมี 8 15 13
108 108 โรงเรียนวัดตายม 1 3 2
109 109 โรงเรียนวัดทางลัด 1 10 1
110 110 โรงเรียนวัดท่านา 5 8 8
111 111 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 11 23 18
112 112 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 17 69 28
113 113 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 9 26 15
114 114 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 5 5
115 116 โรงเรียนวัดบึงลำ 3 5 4
116 115 โรงเรียนวัดบ้านมุง 32 68 47
117 117 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1 2 2
118 118 โรงเรียนวัดพันชาลี 7 13 10
119 119 โรงเรียนวัดย่านยาว 0 0 0
120 120 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 12 38 19
121 121 โรงเรียนวัดวังพิกุล 5 9 5
122 122 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 5 5
123 123 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 7 22 7
124 124 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 2 3 2
125 125 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 34 52 43
126 126 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง 0 0 0
127 127 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 0 0 0
128 104 โรงเรียนวัดโคกสลุด 2 4 2
129 128 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 5 5 5
130 105 โรงเรียนวัดไชยนาม 0 0 0
131 129 โรงเรียนศึกษาลัย 16 26 24
132 130 โรงเรียนสามัคคีธรรม 3 5 4
133 131 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 0 0 0
134 133 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 3 2
135 132 โรงเรียนห้วยพลู 6 12 8
136 134 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 25 13
137 135 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ 0 0 0
138 137 โรงเรียนธีรบัญชร 6 6 6
139 136 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 23 176 37
รวม 1179 2702 1714
4416

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 โทร. 055-394142Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185