สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 57 14 1 4 72
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 53 13 3 6 69
3 วัดบ้านมุง 23 4 1 1 28
4 บ้านหินประกาย 21 6 2 0 29
5 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 19 2 3 1 24
6 บ้านเข็ก 17 9 5 6 31
7 วัดสุพรรณพนมทอง 17 4 5 6 26
8 บ้านน้ำริน 14 5 3 2 22
9 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 12 2 1 2 15
10 บ้านปากยาง 11 2 3 0 16
11 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 10 5 3 1 18
12 ศึกษาลัย 10 2 1 0 13
13 บ้านซำรัง 10 2 1 0 13
14 วัดท่าหมื่นราม 10 1 2 2 13
15 บ้านน้ำยาง 10 1 1 0 12
16 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 10 0 3 0 13
17 บ้านใหม่ชัยเจริญ 9 5 2 1 16
18 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 9 3 2 0 14
19 บ้านสะเดา 8 6 5 0 19
20 บ้านวังโพรง 8 5 1 0 14
21 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 5 0 0 13
22 บ้านเขาน้อย 8 4 0 2 12
23 ชุมชนบ้านไทรย้อย 8 3 2 0 13
24 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 7 6 3 3 16
25 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 7 4 0 1 11
26 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 7 3 3 3 13
27 รัฐราษฎร์บำรุง 7 3 2 4 12
28 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 7 2 2 0 11
29 บ้านลำภาศ 7 1 1 2 9
30 บ้านทุ่งน้อย 6 4 3 2 13
31 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 6 2 1 1 9
32 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 6 2 0 4 8
33 วัดราษฎร์สโมสร 6 1 1 3 8
34 บ้านใหม่พนมทอง 6 0 0 0 6
35 บ้านวังพรม 6 0 0 0 6
36 เอ.เจ. เนินมะปราง 5 6 7 4 18
37 บ้านเนินสะอาด 5 6 1 2 12
38 บ้านวังดินสอ 5 3 2 0 10
39 บ้านพัฒนาดงน้อย 5 3 1 0 9
40 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 5 1 2 3 8
41 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 2 6
42 วัดสนามคลีตะวันออก 5 0 1 0 6
43 บ้านวังดินเหนียว 5 0 0 0 5
44 วัดท่ามะขาม 4 3 3 0 10
45 บ้านซำหวาย 4 3 2 0 9
46 วัดบางกระทุ่ม 4 3 1 1 8
47 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 4 3 0 0 7
48 บ้านวังขวัญ 4 2 4 2 10
49 วัดพันชาลี 4 2 1 0 7
50 บ้านผาท่าพล 4 2 0 0 6
51 บ้านแม่ระกา 4 1 3 2 8
52 บ้านเขาดิน 4 1 1 1 6
53 บ้านท่าข้าม 4 1 0 1 5
54 วัดท่านา 4 1 0 0 5
55 บ้านน้ำปาด 3 5 1 2 9
56 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 4 1 0 8
57 บ้านหนองงา 3 2 1 2 6
58 ห้วยพลู 3 2 1 0 6
59 บ้านเจริญผล 3 2 0 0 5
60 บ้านหนองปรือ 3 1 1 1 5
61 บ้านคลองเมือง 3 1 0 0 4
62 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 3 1 0 0 4
63 บ้านบึงพร้าว 3 0 1 0 4
64 ธีรบัญชร 3 0 0 3 3
65 วัดสนามคลีตะวันตก 3 0 0 1 3
66 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 0 0 0 3
67 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 3 0 0 0 3
68 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 3 0 0 0 3
69 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 3 2 1 7
70 วัดดงหมี 2 2 4 0 8
71 ราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 3 2 7
72 บ้านแถววังน้ำใส 2 2 0 1 4
73 บ้านแม่เทียบ 2 2 0 0 4
74 บ้านยางโทน 2 1 0 1 3
75 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 2 1 0 1 3
76 บ้านหนองขมิ้น 2 1 0 0 3
77 บ้านหนองดู่ 2 1 0 0 3
78 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 2 1 4
79 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 0 2
80 วัดกรุงศรีเจริญ 1 2 2 0 5
81 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
82 บ้านทุ่งยาว 1 1 1 1 3
83 บ้านโคกวังสาร 1 1 1 0 3
84 สามัคคีธรรม 1 1 1 0 3
85 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 1 1 1 0 3
86 นาพราน 1 1 0 1 2
87 บ้านน้ำพรม 1 1 0 0 2
88 บ้านคลองดู่ 1 1 0 0 2
89 บ้านดินทอง 1 1 0 0 2
90 บ้านกลาง 1 0 1 2 2
91 ประชาสรรค์วิทยา 1 0 1 1 2
92 บ้านวังไม้ตอก 1 0 1 0 2
93 วัดบึงลำ 1 0 1 0 2
94 วัดสิริสุทธาวาส 1 0 1 0 2
95 บ้านไทรดงยั้ง 1 0 0 2 1
96 บ้านชมภู 1 0 0 1 1
97 บ้านเขาเขียว 1 0 0 1 1
98 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 0 1
99 วัดปลวกง่าม 1 0 0 0 1
100 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
102 ราษฎร์เจริญ 1 0 0 0 1
103 บ้านป่าขนุน 1 0 0 0 1
104 บ้านผารังหมี 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0 0 1
106 บ้านซำเตย 0 3 0 0 3
107 บ้านวังสาร 0 2 1 2 3
108 บ้านแก่งจูงนาง 0 2 1 1 3
109 บ้านดงพลวง 0 2 0 0 2
110 วัดวังพิกุล 0 1 1 2 2
111 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 1 0 0 1
112 บึงราชนก 0 1 0 0 1
113 บ้านสระเศรษฐี 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองพระ 0 1 0 0 1
115 ราษฎร์ดำริ 0 1 0 0 1
116 บ้านคลองเป็ด 0 0 1 1 1
117 บ้านบุใหญ่ 0 0 1 0 1
118 วัดดงข่อย 0 0 1 0 1
119 วัดตายม 0 0 1 0 1
120 วัดโคกสลุด 0 0 0 0 0
121 บ้านโป่งปะ 0 0 0 0 0
122 วัดทางลัด 0 0 0 0 0
รวม 614 233 130 106 977

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185