สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 50 11 2 6 63
2 บ้านเนินมะปราง 45 12 1 4 58
3 วัดบ้านมุง 22 4 1 1 27
4 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 19 2 3 1 24
5 บ้านเข็ก 17 9 5 6 31
6 วัดสุพรรณพนมทอง 15 4 2 5 21
7 บ้านหินประกาย 14 5 2 0 21
8 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 10 4 3 1 17
9 วัดท่าหมื่นราม 10 1 2 2 13
10 บ้านน้ำริน 9 4 2 2 15
11 ศึกษาลัย 9 2 1 0 12
12 บ้านซำรัง 9 2 0 0 11
13 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 9 1 1 2 11
14 บ้านน้ำยาง 9 1 0 0 10
15 บ้านใหม่ชัยเจริญ 8 4 2 1 14
16 บ้านวังโพรง 8 4 1 0 13
17 บ้านเขาน้อย 8 4 0 2 12
18 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 3 2 0 13
19 ชุมชนบ้านไทรย้อย 8 1 2 0 11
20 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 7 6 3 3 16
21 บ้านสะเดา 7 5 4 0 16
22 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 7 4 0 1 11
23 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 7 3 3 3 13
24 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 7 2 2 0 11
25 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 7 0 1 0 8
26 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 6 4 0 0 10
27 รัฐราษฎร์บำรุง 6 2 2 4 10
28 บ้านปากยาง 6 2 2 0 10
29 วัดราษฎร์สโมสร 6 1 1 3 8
30 บ้านใหม่พนมทอง 6 0 0 0 6
31 บ้านวังพรม 6 0 0 0 6
32 เอ.เจ. เนินมะปราง 5 6 7 4 18
33 บ้านทุ่งน้อย 5 3 3 1 11
34 บ้านพัฒนาดงน้อย 5 3 1 0 9
35 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 5 2 0 4 7
36 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 2 6
37 วัดสนามคลีตะวันออก 5 0 1 0 6
38 บ้านวังดินเหนียว 5 0 0 0 5
39 วัดท่ามะขาม 4 3 3 0 10
40 บ้านซำหวาย 4 3 2 0 9
41 วัดบางกระทุ่ม 4 3 1 1 8
42 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 4 3 0 0 7
43 วัดพันชาลี 4 2 1 0 7
44 บ้านผาท่าพล 4 2 0 0 6
45 บ้านแม่ระกา 4 1 3 2 8
46 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 4 1 2 3 7
47 บ้านเขาดิน 4 1 1 1 6
48 วัดท่านา 4 1 0 0 5
49 บ้านน้ำปาด 3 5 1 2 9
50 บ้านเนินสะอาด 3 5 0 2 8
51 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 4 1 0 8
52 บ้านวังดินสอ 3 3 0 0 6
53 บ้านวังขวัญ 3 2 4 2 9
54 บ้านหนองงา 3 2 1 2 6
55 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 3 2 1 1 6
56 ห้วยพลู 3 2 1 0 6
57 บ้านคลองเมือง 3 1 0 0 4
58 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 3 1 0 0 4
59 ธีรบัญชร 3 0 0 3 3
60 บ้านลำภาศ 3 0 0 2 3
61 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 0 0 0 3
62 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 3 0 0 0 3
63 วัดดงหมี 2 2 4 0 8
64 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 2 1 1 5
65 บ้านแถววังน้ำใส 2 2 0 1 4
66 บ้านยางโทน 2 1 0 1 3
67 บ้านหนองดู่ 2 1 0 0 3
68 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 2 1 4
69 วัดสนามคลีตะวันตก 2 0 0 1 2
70 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 0 2
71 บ้านบึงพร้าว 2 0 0 0 2
72 วัดกรุงศรีเจริญ 1 2 2 0 5
73 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
74 บ้านเจริญผล 1 2 0 0 3
75 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 2 1 4
76 บ้านหนองปรือ 1 1 1 1 3
77 สามัคคีธรรม 1 1 1 0 3
78 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 1 1 1 0 3
79 นาพราน 1 1 0 1 2
80 บ้านน้ำพรม 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองขมิ้น 1 1 0 0 2
82 บ้านคลองดู่ 1 1 0 0 2
83 บ้านดินทอง 1 1 0 0 2
84 บ้านแม่เทียบ 1 1 0 0 2
85 ประชาสรรค์วิทยา 1 0 1 1 2
86 บ้านวังไม้ตอก 1 0 1 0 2
87 วัดบึงลำ 1 0 1 0 2
88 วัดสิริสุทธาวาส 1 0 1 0 2
89 บ้านไทรดงยั้ง 1 0 0 2 1
90 บ้านกลาง 1 0 0 2 1
91 บ้านชมภู 1 0 0 1 1
92 บ้านเขาเขียว 1 0 0 1 1
93 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 0 1
94 วัดปลวกง่าม 1 0 0 0 1
95 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
97 ราษฎร์เจริญ 1 0 0 0 1
98 บ้านป่าขนุน 1 0 0 0 1
99 บ้านผารังหมี 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0 0 1
101 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 0 0 0 1
102 บ้านซำเตย 0 3 0 0 3
103 บ้านแก่งจูงนาง 0 2 1 1 3
104 บ้านดงพลวง 0 2 0 0 2
105 วัดวังพิกุล 0 1 1 2 2
106 บ้านทุ่งยาว 0 1 1 1 2
107 บ้านโคกวังสาร 0 1 1 0 2
108 บ้านวังสาร 0 1 0 2 1
109 บ้านท่าข้าม 0 1 0 0 1
110 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 1 0 0 1
111 บึงราชนก 0 1 0 0 1
112 บ้านสระเศรษฐี 0 1 0 0 1
113 ราษฎร์ดำริ 0 1 0 0 1
114 บ้านคลองเป็ด 0 0 1 1 1
115 บ้านบุใหญ่ 0 0 1 0 1
116 วัดดงข่อย 0 0 1 0 1
117 วัดตายม 0 0 1 0 1
118 บ้านโป่งปะ 0 0 0 0 0
119 วัดทางลัด 0 0 0 0 0
120 วัดโคกสลุด 0 0 0 0 0
121 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0 0 0
รวม 530 209 110 101 950

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185