สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 31 14 7 52 50 11 2 6 63
2 บ้านเนินมะปราง 17 12 11 40 45 12 1 4 58
3 วัดบ้านมุง 9 5 3 17 22 4 1 1 27
4 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 8 6 3 17 19 2 3 1 24
5 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 7 2 0 9 8 3 2 0 13
6 บ้านหินประกาย 6 3 5 14 14 5 2 0 21
7 บ้านเข็ก 5 8 2 15 17 9 5 6 31
8 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 5 2 1 8 6 4 0 0 10
9 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 4 5 2 11 10 4 3 1 17
10 วัดท่าหมื่นราม 4 5 1 10 10 1 2 2 13
11 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 4 2 1 7 7 4 0 1 11
12 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 4 1 4 9 7 6 3 3 16
13 บ้านน้ำริน 4 1 3 8 9 4 2 2 15
14 ศึกษาลัย 4 1 3 8 9 2 1 0 12
15 วัดสุพรรณพนมทอง 3 3 2 8 15 4 2 5 21
16 บ้านน้ำยาง 3 2 2 7 9 1 0 0 10
17 วัดพันชาลี 3 2 0 5 4 2 1 0 7
18 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 3 2 0 5 4 1 2 3 7
19 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 1 2 6 3 4 1 0 8
20 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 3 1 1 5 7 3 3 3 13
21 บ้านผาท่าพล 3 1 1 5 4 2 0 0 6
22 บ้านวังดินเหนียว 3 0 0 3 5 0 0 0 5
23 เอ.เจ. เนินมะปราง 2 3 7 12 5 6 7 4 18
24 บ้านปากยาง 2 3 1 6 6 2 2 0 10
25 บ้านใหม่พนมทอง 2 3 0 5 6 0 0 0 6
26 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 2 2 6 8 1 2 0 11
27 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 2 1 2 5 3 2 1 1 6
28 บ้านเขาดิน 2 1 0 3 4 1 1 1 6
29 บ้านเขาน้อย 2 0 3 5 8 4 0 2 12
30 วัดท่านา 2 0 2 4 4 1 0 0 5
31 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 0 1 3 2 2 1 1 5
32 บ้านทุ่งน้อย 2 0 0 2 5 3 3 1 11
33 วัดท่ามะขาม 2 0 0 2 4 3 3 0 10
34 บ้านซำรัง 1 5 1 7 9 2 0 0 11
35 บ้านซำหวาย 1 3 3 7 4 3 2 0 9
36 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1 3 0 4 7 0 1 0 8
37 บ้านวังโพรง 1 2 2 5 8 4 1 0 13
38 บ้านสะเดา 1 2 2 5 7 5 4 0 16
39 บ้านใหม่สามัคคี 1 2 2 5 5 1 0 2 6
40 รัฐราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 6 2 2 4 10
41 บ้านพัฒนาดงน้อย 1 2 1 4 5 3 1 0 9
42 วัดสนามคลีตะวันออก 1 2 1 4 5 0 1 0 6
43 ห้วยพลู 1 2 0 3 3 2 1 0 6
44 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1 1 5 7 9 1 1 2 11
45 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 1 4 6 7 2 2 0 11
46 บ้านวังขวัญ 1 1 4 6 3 2 4 2 9
47 บ้านน้ำปาด 1 1 3 5 3 5 1 2 9
48 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1 1 2 4 5 2 0 4 7
49 วัดบางกระทุ่ม 1 1 2 4 4 3 1 1 8
50 บ้านเนินสะอาด 1 1 1 3 3 5 0 2 8
51 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 1 1 3 2 0 2 1 4
52 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านยางโทน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
54 ประชาสรรค์วิทยา 1 1 0 2 1 0 1 1 2
55 บ้านวังดินสอ 1 0 2 3 3 3 0 0 6
56 ธีรบัญชร 1 0 2 3 3 0 0 3 3
57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 0 1 2 4 3 0 0 7
58 ประชาสามัคคี 1 0 1 2 1 2 0 0 3
59 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 1 1 2 1 4
60 สามัคคีธรรม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
61 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านไทรดงยั้ง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
63 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดปลวกง่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านวังพรม 0 4 1 5 6 0 0 0 6
67 วัดราษฎร์สโมสร 0 3 2 5 6 1 1 3 8
68 บ้านใหม่ชัยเจริญ 0 2 2 4 8 4 2 1 14
69 บ้านคลองเมือง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
70 บ้านลำภาศ 0 2 0 2 3 0 0 2 3
71 บ้านแม่ระกา 0 1 1 2 4 1 3 2 8
72 บ้านหนองดู่ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านห้วยบ่อทอง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
74 บ้านน้ำพรม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
75 บ้านหนองขมิ้น 0 1 1 2 1 1 0 0 2
76 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
77 วัดกรุงศรีเจริญ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
78 บ้านเจริญผล 0 1 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านคลองดู่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านดินทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 วัดบึงลำ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 วัดสิริสุทธาวาส 0 1 0 1 1 0 1 0 2
83 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 ราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านซำเตย 0 1 0 1 0 3 0 0 3
86 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
87 บ้านหนองงา 0 0 1 1 3 2 1 2 6
88 วัดดงหมี 0 0 1 1 2 2 4 0 8
89 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
90 บ้านชมภู 0 0 1 1 1 0 0 1 1
91 บ้านเขาเขียว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
92 บ้านป่าขนุน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านผารังหมี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านแถววังน้ำใส 0 0 0 0 2 2 0 1 4
96 วัดสนามคลีตะวันตก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
97 บ้านบึงพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
99 นาพราน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
100 บ้านแม่เทียบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
102 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านแก่งจูงนาง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
104 บ้านดงพลวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 วัดวังพิกุล 0 0 0 0 0 1 1 2 2
106 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
107 บ้านโคกวังสาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 บ้านวังสาร 0 0 0 0 0 1 0 2 1
109 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บึงราชนก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 ราษฎร์ดำริ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านบุใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วัดดงข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 วัดตายม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านโป่งปะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 วัดทางลัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 วัดโคกสลุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 156 134 480 530 209 110 101 849

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185