สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 33 14 7 54 53 13 3 6 69
2 บ้านเนินมะปราง 22 19 11 52 57 14 1 4 72
3 วัดบ้านมุง 9 5 3 17 23 4 1 1 28
4 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 8 6 3 17 19 2 3 1 24
5 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 2 0 10 9 3 2 0 14
6 บ้านหินประกาย 7 6 8 21 21 6 2 0 29
7 บ้านน้ำริน 7 4 4 15 14 5 3 2 22
8 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 6 3 1 10 8 5 0 0 13
9 บ้านเข็ก 5 8 2 15 17 9 5 6 31
10 บ้านปากยาง 5 4 2 11 11 2 3 0 16
11 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 5 1 2 8 6 2 1 1 9
12 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 4 5 2 11 10 5 3 1 18
13 วัดท่าหมื่นราม 4 5 1 10 10 1 2 2 13
14 ศึกษาลัย 4 2 3 9 10 2 1 0 13
15 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 4 2 1 7 7 4 0 1 11
16 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 4 1 4 9 7 6 3 3 16
17 วัดสุพรรณพนมทอง 3 3 4 10 17 4 5 6 26
18 บ้านน้ำยาง 3 3 3 9 10 1 1 0 12
19 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 3 3 0 6 10 0 3 0 13
20 บ้านลำภาศ 3 2 1 6 7 1 1 2 9
21 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 3 2 0 5 5 1 2 3 8
22 วัดพันชาลี 3 2 0 5 4 2 1 0 7
23 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 1 2 6 3 4 1 0 8
24 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 3 1 1 5 7 3 3 3 13
25 บ้านผาท่าพล 3 1 1 5 4 2 0 0 6
26 บ้านวังดินสอ 3 0 2 5 5 3 2 0 10
27 บ้านท่าข้าม 3 0 1 4 4 1 0 1 5
28 บ้านวังดินเหนียว 3 0 0 3 5 0 0 0 5
29 บ้านซำรัง 2 5 1 8 10 2 1 0 13
30 เอ.เจ. เนินมะปราง 2 3 7 12 5 6 7 4 18
31 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 3 3 8 8 3 2 0 13
32 บ้านใหม่พนมทอง 2 3 0 5 6 0 0 0 6
33 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 2 2 5 9 12 2 1 2 15
34 บ้านเนินสะอาด 2 2 2 6 5 6 1 2 12
35 บ้านวังขวัญ 2 1 4 7 4 2 4 2 10
36 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 2 1 2 5 6 2 0 4 8
37 บ้านเขาดิน 2 1 0 3 4 1 1 1 6
38 บ้านเขาน้อย 2 0 3 5 8 4 0 2 12
39 วัดท่านา 2 0 2 4 4 1 0 0 5
40 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 0 1 3 2 3 2 1 7
41 บ้านทุ่งน้อย 2 0 0 2 6 4 3 2 13
42 วัดท่ามะขาม 2 0 0 2 4 3 3 0 10
43 บ้านซำหวาย 1 3 3 7 4 3 2 0 9
44 บ้านวังโพรง 1 3 2 6 8 5 1 0 14
45 บ้านสะเดา 1 2 2 5 8 6 5 0 19
46 รัฐราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 7 3 2 4 12
47 บ้านใหม่สามัคคี 1 2 2 5 5 1 0 2 6
48 บ้านพัฒนาดงน้อย 1 2 1 4 5 3 1 0 9
49 วัดสนามคลีตะวันออก 1 2 1 4 5 0 1 0 6
50 ห้วยพลู 1 2 0 3 3 2 1 0 6
51 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 1 4 6 7 2 2 0 11
52 บ้านน้ำปาด 1 1 3 5 3 5 1 2 9
53 วัดบางกระทุ่ม 1 1 2 4 4 3 1 1 8
54 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 2 4 2 2 3 2 7
55 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1 1 1 3 2 0 2 1 4
56 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2 3 1 1 1 5
57 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
58 บ้านยางโทน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
59 ประชาสรรค์วิทยา 1 1 0 2 1 0 1 1 2
60 ธีรบัญชร 1 0 2 3 3 0 0 3 3
61 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 0 1 2 4 3 0 0 7
62 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 0 1 2 3 0 0 0 3
63 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
64 ประชาสามัคคี 1 0 1 2 1 2 0 0 3
65 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 1 1 1 1 1 3
66 บ้านโคกวังสาร 1 0 0 1 1 1 1 0 3
67 สามัคคีธรรม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
68 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 บ้านไทรดงยั้ง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
70 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดปลวกง่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านวังพรม 0 4 1 5 6 0 0 0 6
74 บ้านใหม่ชัยเจริญ 0 3 2 5 9 5 2 1 16
75 วัดราษฎร์สโมสร 0 3 2 5 6 1 1 3 8
76 บ้านเจริญผล 0 2 1 3 3 2 0 0 5
77 บ้านคลองเมือง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
78 บ้านหนองขมิ้น 0 1 2 3 2 1 0 0 3
79 บ้านแม่ระกา 0 1 1 2 4 1 3 2 8
80 บ้านหนองดู่ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
81 บ้านห้วยบ่อทอง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านน้ำพรม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
83 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านแม่เทียบ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
85 วัดกรุงศรีเจริญ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
86 บ้านคลองดู่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านดินทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 วัดบึงลำ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 วัดสิริสุทธาวาส 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 ราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านซำเตย 0 1 0 1 0 3 0 0 3
93 บ้านวังสาร 0 1 0 1 0 2 1 2 3
94 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองงา 0 0 1 1 3 2 1 2 6
96 บ้านบึงพร้าว 0 0 1 1 3 0 1 0 4
97 วัดดงหมี 0 0 1 1 2 2 4 0 8
98 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
99 บ้านชมภู 0 0 1 1 1 0 0 1 1
100 บ้านเขาเขียว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
101 บ้านป่าขนุน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านผารังหมี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 วัดสนามคลีตะวันตก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
105 บ้านแถววังน้ำใส 0 0 0 0 2 2 0 1 4
106 นาพราน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
107 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
108 บ้านแก่งจูงนาง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
109 บ้านดงพลวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 วัดวังพิกุล 0 0 0 0 0 1 1 2 2
111 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บึงราชนก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองพระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 ราษฎร์ดำริ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านบุใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 วัดดงข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดตายม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดโคกสลุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 บ้านโป่งปะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 วัดทางลัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 183 153 565 614 233 130 106 977

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185