เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ต.ค. 2557
12 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 การประกวดเพลงคุณธรรม  นักเรียนสามารถใช้เพลงที่แต่งขึ้นเอง หรือเพลงของศิลปินมาขับร้องได้ 

ปฐมวัย

  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ การปั้นดินน้ำมัน และการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับปฐมวัย กำหนดหัวข้อเรื่อง " ธรรมชาติแสนสวย" ทั้ง  3  กิจกรรม

ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.๑ - ๓ , ระดับ ป.๔ - ๖ และม.๑ - ๓ กำหนดบทอาขยานบังคับ เรื่อง ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และจับฉลากบทหลัก และบทเลือกตามหลักสูตรฯ๕๑ จำนวน ๑ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาตามข้อกำหนดการแข่งขันคะ
(ไฟล์แนบ ค่านิยมหลัก ๑)

 
 

ชี้แจงการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

        เรียนผู้บริหาร คณะครู  ทาง สพป.พิษณุโลก เขต 3 จะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนในระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557  และให้นำไปรายตัวที่ห้องแข่งขัน  หากมีการเปลี่ยนตัวหรือแก้ไข ชื่อ-นามสกุล ใหไปรับเอกสารการแก้ไข (Doc5) ที่กองอำนวยการของสนามแข่งขันแต่ละที่ แล้วจึงไปรายงานตัวที่ห้องแข่งขัน

 
  สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น - แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

         ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  64  ปีการศึกษา 2557
 •   เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
     วันที่ 1-20 กันยายน 2557
 •   การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
     วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
 •   การแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.แพร่  วันที่  17- 19  ธันวาคม 2557
 •   ดำเนินการโอนฐานข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
   วันที่ 1 กันยายน -15  พฤศจิกายน 2557
 •   แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
 •   พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
 •   การแข่งขันระดับชาติ  วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
  รายละเอียด  คลิกที่นี่
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

หัวข้อการแข่งแข่งขัน

ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.๑ - ๓ , ระดับ ป.๔ - ๖ และม.๑ - ๓ กำหนดบทอาขยานบังคับ เรื่อง ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และจับฉลากบทหลัก และบทเลือกตามหลักสูตรฯ๕๑ จำนวน ๑ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาตามข้อกำหนดการแข่งขันคะ

(ไฟล์แนบ ค่านิยมหลัก ๑)

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : attributes construct error in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : Couldn't find end of Start Tag div line 7 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 9: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 6 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: html line 1 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 11: parser error : Extra content at the end of the document in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 182
จำนวนทีม 2,274
จำนวนนักเรียน 4,601
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,102
จำนวนกรรมการ 581
ครู+นักเรียน 7,703
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,284
ประกาศผลแล้ว 229/258 (88.76%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 23
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 246
สัปดาห์ที่แล้ว 266
เดือนนี้ 778
เดือนที่แล้ว 738
ปีนี้ 2,048
ทั้งหมด 195,218