หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ เวทีกลางแจ้ง ชั้น ม.1-3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องประชุม ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องประชุม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) ชั้น ป.4-6 ห้อง อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ป.4-6 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]