หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โรงอาหาร ชั้น ป.1-6 ห้อง โรงอาหาร 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 ห้อง โรงอาหาร 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ลานอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-6 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ลานอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]