หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อาคารมัธยม ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้อง ม.1 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อาคารมัธยม ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ม.2 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ม.3 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.4 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้อง ป.4 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.5 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.5 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.6 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ป.6 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.3 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ป.1 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.2 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.2 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้องก่อนปฐมวัย ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องก่อนปฐมวัย 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสิ่นหมิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชั้น ป.4-6
-
9.00-12.00 น. แข่งวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนสิ่นหมิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ASEAN ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ASEAN 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]