หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2557   12 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ เวทีกลางแจ้ง ชั้น ม.1-3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องประชุม ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ห้องประชุม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) ชั้น ป.4-6 ห้อง อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคารเรียน (ตึก 2 ชั้น) 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ป.1-3 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ป.4-6 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อาคาร ป.1 ฉ ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง อาคาร ป.1 ฉ 12 ต.ค. 2557 9.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โรงอาหาร ชั้น ป.1-6 ห้อง โรงอาหาร 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 ห้อง โรงอาหาร 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ลานอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารมัธยม ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ม.1 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารมัธยม ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ม.1 12 ต.ค. 2557 10.30-12.00
3 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารดนตรี ชั้น ป.1-ป.6 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารดนตรี ชั้น ม.1-ม.3 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารมัธยม ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารมัธยม ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
12 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา เต้นท์ 1 ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง เต้นท์ 1 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา เต้นท์ 1 ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง เต้นท์ 1 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา เต้นท์ 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เต้นท์ 1 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
16 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา เต้นท์ 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เต้นท์ 1 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา เต้นท์ 2 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เต้นท์ 2 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา เต้นท์ 2 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เต้นท์ 2 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา ห้องสมุด ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องสมุด 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธา ห้องสมุด ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องสมุด 12 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อาคารมัธยม ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้อง ม.1 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อาคารมัธยม ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ม.2 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ม.3 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.4 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้อง ป.4 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.5 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.5 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.6 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ป.6 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.3 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ป.1 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ป.2 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.2 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้องก่อนปฐมวัย ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องก่อนปฐมวัย 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
12 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้อง ASEAN ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ASEAN 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ม.1,ม.2,ม.3 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้อง ป.1, ป.2, ป.3 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ม.1-3 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ป.4-6 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ป.4-6 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ม.1-3 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ป.4-6 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ม.1-3 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ป.4-6 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เต้นท์สนามโรงเรียน ชั้น ม.1-3 ห้อง เต้นท์สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2557 9.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]