หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ 62 39 68.42% 6 10.53% 6 10.53% 6 10.53% 57
2 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 55 25 47.17% 13 24.53% 9 16.98% 6 11.32% 53
3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 47 23 58.97% 5 12.82% 8 20.51% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 41 20 52.63% 6 15.79% 6 15.79% 6 15.79% 38
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 62 19 32.76% 22 37.93% 11 18.97% 6 10.34% 58
6 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 31 18 60% 9 30% 2 6.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 26 18 72% 3 12% 2 8% 2 8% 25
8 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 32 15 53.57% 8 28.57% 1 3.57% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 37 15 48.39% 5 16.13% 2 6.45% 9 29.03% 31
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 38 13 37.14% 12 34.29% 5 14.29% 5 14.29% 35
11 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 23 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนบ้านป่าแดง 21 13 61.9% 2 9.52% 4 19.05% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนบ้านนาล้อม 24 11 52.38% 2 9.52% 2 9.52% 6 28.57% 21
14 โรงเรียนวัดสะพานหิน 21 10 52.63% 6 31.58% 0 0% 3 15.79% 19
15 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 27 10 41.67% 4 16.67% 5 20.83% 5 20.83% 24
16 โรงเรียนวัดน้ำคบ 24 10 45.45% 3 13.64% 2 9.09% 7 31.82% 22
17 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านนาหนอง 28 9 34.62% 10 38.46% 2 7.69% 5 19.23% 26
19 โรงเรียนบ้านแยง 30 9 33.33% 8 29.63% 3 11.11% 7 25.93% 27
20 โรงเรียนบ้านหนองหิน 26 9 37.5% 5 20.83% 5 20.83% 5 20.83% 24
21 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 22 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 20 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 20 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
24 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 15 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 44 8 21.62% 13 35.14% 7 18.92% 9 24.32% 37
26 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 30 8 29.63% 13 48.15% 4 14.81% 2 7.41% 27
27 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 31 8 27.59% 10 34.48% 7 24.14% 4 13.79% 29
28 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 34 8 29.63% 10 37.04% 6 22.22% 3 11.11% 27
29 โรงเรียนวัดหางไหล 32 8 28.57% 8 28.57% 5 17.86% 7 25% 28
30 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 25 8 34.78% 8 34.78% 3 13.04% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 30 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 2 8.7% 23
32 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 28 8 32% 6 24% 7 28% 4 16% 25
33 โรงเรียนบางยางพัฒนา 19 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
34 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 13 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
36 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 29 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านนาจาน 21 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
38 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 23 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 19 7 36.84% 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 19
40 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 16 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 25 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 5 29.41% 17
42 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 19 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 2 11.76% 17
43 โรงเรียนวัดนาขุม 19 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนห้วยปลาไหล 16 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 19 7 38.89% 2 11.11% 5 27.78% 4 22.22% 18
46 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 17 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
47 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 15 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 26 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
49 โรงเรียนวัดท้องโพลง 25 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 21 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
51 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 16 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนวัดท่าช้าง 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
54 โรงเรียนวัดหินลาด 28 5 20% 10 40% 4 16% 6 24% 25
55 โรงเรียนวัดวังวน 21 5 23.81% 8 38.1% 5 23.81% 3 14.29% 21
56 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 16 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
57 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 25 5 22.73% 6 27.27% 8 36.36% 3 13.64% 22
58 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 14 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนวัดคลองตาล 12 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 20 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 7 36.84% 19
62 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
63 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 16 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
64 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 17 5 31.25% 1 6.25% 5 31.25% 5 31.25% 16
66 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 10 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 15 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
68 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 19 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
69 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
71 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
72 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านยางโกลน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนวัดทองแท้ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 14 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
76 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
77 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 12 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
78 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 11 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนบ้านนาเมือง 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนผดุงวิทยา 21 3 18.75% 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 16
81 โรงเรียนวัดนาขาม 17 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
82 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
83 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 19 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 8 44.44% 18
84 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
85 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดบ่อภาค 15 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
92 โรงเรียนวัดสนามไชย 12 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
93 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 12 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
94 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 15 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
95 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 15 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 14
96 โรงเรียนบ้านพร้าว 12 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 13 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 11 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านปากรอง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 18 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
108 โรงเรียนวัดคันโช้ง 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 9 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
111 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
113 โรงเรียนวัดเขาน้อย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
114 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดมะตูม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 10 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
120 โรงเรียนบ้านเนินทอง 16 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
121 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านหนองลาน 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
126 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
127 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนประชาสามัคคี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านมะต้อง 10 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10
130 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 7 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
134 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 11 0 0% 4 40% 4 40% 2 20% 10
137 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหลังเขา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านนาตอน 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดหอกลอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนบ้านนาแฝก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 10 0 0% 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 7
149 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
151 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
152 โรงเรียนวัดธรรมาราม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
155 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
156 โรงเรียนบ้านกกม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านนุชเทียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
158 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วินัย ปานโท้ โทร. 0871975605 e-mail :winaipl3@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]