สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 39 6 6 6 51
2 ชุมชนวัดย่านขาด 25 13 9 6 47
3 บ้านหนองกะท้าว 23 5 8 3 36
4 นครไทยวิทยาคม 20 6 6 6 32
5 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 19 22 11 6 52
6 วัดห้วยดั้ง 18 9 2 1 29
7 บ้านชาติตระการ 18 3 2 2 23
8 บ้านท่าสะแก 15 8 1 4 24
9 บ้านเนินสุวรรณ 15 5 2 9 22
10 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 13 12 5 5 30
11 บ้านวัดโบสถ์ 13 7 2 1 22
12 บ้านป่าแดง 13 2 4 2 19
13 บ้านนาล้อม 11 2 2 6 15
14 วัดสะพานหิน 10 6 0 3 16
15 ประชาสงเคราะห์พิทยา 10 4 5 5 19
16 วัดน้ำคบ 10 3 2 7 15
17 บ้านห้วยท้องฟาน 10 2 1 1 13
18 บ้านนาหนอง 9 10 2 5 21
19 บ้านแยง 9 8 3 7 20
20 บ้านหนองหิน 9 5 5 5 19
21 บ้านนาขุมคัน 9 5 3 2 17
22 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 9 5 2 2 16
23 บ้านนาโพธิ์นาจาน 9 3 1 4 13
24 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 9 1 2 2 12
25 บ้านสวนเมี่ยง 8 13 7 9 28
26 ชุมชนวัดบ้านดง 8 13 4 2 25
27 วัดกระบังมังคลาราม 8 10 7 4 25
28 วิทยสัมพันธ์ 8 10 6 3 24
29 วัดหางไหล 8 8 5 7 21
30 วัดบ้านน้อย 8 8 3 4 19
31 บ้านน้ำจวง 8 7 6 2 21
32 วัดคลองมะเกลือ 8 6 7 4 21
33 บางยางพัฒนา 8 6 1 2 15
34 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 8 2 1 0 11
35 ชุมชนดิฏฐอำรุง 8 1 4 0 13
36 วัดหนองมะคัง 7 6 3 2 16
37 บ้านนาจาน 7 5 4 4 16
38 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 7 5 3 2 15
39 บ้านลาดคื้อ 7 4 5 3 16
40 บ้านขุนน้ำคับ 7 4 2 1 13
41 บ้านห้วยทรายเหนือ 7 4 1 5 12
42 บ้านบุ่งวิทยา 7 3 5 2 15
43 วัดนาขุม 7 3 4 1 14
44 ห้วยปลาไหล 7 3 3 2 13
45 บ้านป่าซ่าน 7 2 5 4 14
46 บ้านห้วยช้างแทง 7 2 2 3 11
47 บ้านน้ำทองน้อย 7 1 1 1 9
48 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 6 6 4 6 16
49 วัดท้องโพลง 6 5 4 1 15
50 บ้านเข็กใหญ่ 6 4 3 4 13
51 กัลยาณิวัฒนา ๑ 6 2 1 2 9
52 วัดท่าช้าง 6 1 3 1 10
53 วัดเมมสุวรรณาราม 6 1 2 1 9
54 วัดหินลาด 5 10 4 6 19
55 วัดวังวน 5 8 5 3 18
56 จันทราพระกิตติคุณ 5 7 3 1 15
57 วัดเสนาสน์ 5 6 8 3 19
58 วัดวงฆ้อง 5 5 1 1 11
59 ทับยายเชียงวิทยา 5 4 1 3 10
60 วัดคลองตาล 5 4 0 0 9
61 หนองสะแกประชานุกูล 5 3 4 7 12
62 บ้านโคกใหญ่ 5 3 3 2 11
63 บ้านบุ่งตารอด 5 3 2 4 10
64 บ้านน้ำหัก 5 3 0 1 8
65 วัดวังงิ้วงาม 5 1 5 5 11
66 บ้านคลองช้าง 5 0 1 1 6
67 บ้านแก่งคันนา 4 6 2 2 12
68 บ้านน้ำพริก 4 5 4 4 13
69 บ้านท่าหินลาด 4 4 2 0 10
70 วัดวังมะด่าน 4 3 2 3 9
71 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 3 1 2 8
72 วัดเหล่าขวัญ 4 2 1 2 7
73 บ้านยางโกลน 4 2 1 0 7
74 วัดทองแท้ 4 2 0 1 6
75 บ้านน้ำโจน 4 1 2 5 7
76 บ้านแก่งทุ่ง 4 1 2 0 7
77 แก่งบ้านยางป่าคาย 4 1 0 4 5
78 บ้านห้วยเฮี้ย 4 1 0 2 5
79 บ้านนาเมือง 4 1 0 0 5
80 ผดุงวิทยา 3 6 3 4 12
81 วัดนาขาม 3 4 3 4 10
82 บ้านหนองขาหย่าง 3 4 3 2 10
83 บ้านห้วยน้ำไซ 3 3 4 8 10
84 บ้านห้วยเจียง 3 3 3 1 9
85 วัดวังไม้แก่น 3 3 2 1 8
86 ศึกษาวิทย์ 3 3 1 0 7
87 บ้านหาดใหญ่ 3 3 0 0 6
88 บ้านแก่งเจ็ดแคว 3 1 1 1 5
89 บ้านห้วยทรายทอง 3 0 0 1 3
90 บ้านนาเปอะ 3 0 0 0 3
91 วัดบ่อภาค 2 5 3 4 10
92 วัดสนามไชย 2 5 1 3 8
93 บ้านนาไก่เขี่ย 2 4 4 2 10
94 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 2 4 2 3 8
95 วัดทับยายเชียง 2 3 3 6 8
96 บ้านพร้าว 2 3 1 1 6
97 บ้านน้ำลอม 2 3 0 2 5
98 บ้านบึงวิทยา 2 2 3 2 7
99 บ้านปากรอง 2 2 1 1 5
100 ราชประชานุเคราะห์ 23 2 2 1 1 5
101 ศรีภิรมย์พิทยา 2 2 0 1 4
102 บ้านห้วยเหิน 2 2 0 0 4
103 บ้านขอนสองสลึง 2 2 0 0 4
104 บ้านหนองปลิง 2 1 1 0 4
105 บ้านคลองทำเนียบ 2 1 0 1 3
106 ราษฎร์สามัคคี 2 1 0 0 3
107 บ้านร่มเกล้า 2 0 2 3 4
108 วัดคันโช้ง 2 0 2 2 4
109 บ้านคลองตกวิทยา 2 0 1 4 3
110 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 2 0 1 2 3
111 บ้านท่ากระดุน 2 0 1 1 3
112 บ้านห้วยน้ำปลา 2 0 0 2 2
113 วัดเขาน้อย 2 0 0 2 2
114 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 2 0 0 1 2
115 บ้านนาฟองแดง 2 0 0 1 2
116 บ้านแก่งบัวคำ 2 0 0 0 2
117 วัดมะตูม 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองกระดาษ 2 0 0 0 2
119 บ้านถ้ำพริก 1 5 3 1 9
120 บ้านเนินทอง 1 3 2 2 6
121 บ้านหนองลาน 1 2 3 1 6
122 บ้านหนองไผ่ 1 2 3 1 6
123 ประชาอุปถัมภ์ 1 2 1 1 4
124 บ้านน้ำภาคน้อย 1 2 1 1 4
125 บ้านห้วยตีนตั่ง 1 2 0 3 3
126 วัดท่าสี่ร้อย 1 2 0 2 3
127 ศึกษากุลบุตร 1 2 0 1 3
128 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
129 บ้านมะต้อง 1 1 2 6 4
130 เขาไร่ศรีราชา 1 1 2 2 4
131 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 1 1 0 3
132 บ้านน้ำคลาด 1 1 0 0 2
133 บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 0 1 2 2
134 บ้านบุ่งปลาฝา 1 0 0 1 1
135 บ้านบึงธรรมโรง 1 0 0 0 1
136 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 4 4 2 8
137 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 4 0 0 4
138 บ้านหลังเขา 0 2 1 0 3
139 บ้านนาตอน 0 2 0 2 2
140 บ้านป่ารวก 0 2 0 0 2
141 วัดหอกลอง 0 2 0 0 2
142 มะต้องประชาสรรค์ 0 1 1 0 2
143 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 1 1 0 2
144 บ้านเนินมะคึด 0 1 1 0 2
145 วัดหนองหม้อแกง 0 1 0 2 1
146 บ้านนาแฝก 0 1 0 1 1
147 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 1 0 1 1
148 บ้านน้ำเลา 0 0 4 3 4
149 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 4 1 4
150 บ้านหนองห้าง 0 0 3 2 3
151 บ้านหนองมะคัง 0 0 1 1 1
152 วัดธรรมาราม 0 0 1 1 1
153 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 1 0 1
154 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 1 0
155 บ้านนาคล้าย 0 0 0 1 0
156 บ้านกกม่วง 0 0 0 1 0
157 บ้านนุชเทียน 0 0 0 1 0
158 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 0
159 วัดเซิงหวาย 0 0 0 0 0
160 บ้านนาหล่ม 0 0 0 0 0
161 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0
162 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0
163 บ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0 0 0
164 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0 0
รวม 776 508 334 355 1,973