สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 39 6 6 6 51
2 ชุมชนวัดย่านขาด 23 12 9 5 44
3 บ้านหนองกะท้าว 23 5 8 3 36
4 นครไทยวิทยาคม 20 6 6 6 32
5 วัดห้วยดั้ง 16 9 2 1 27
6 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 13 14 9 5 36
7 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 13 12 5 5 30
8 บ้านท่าสะแก 13 8 1 4 22
9 บ้านเนินสุวรรณ 13 4 2 8 19
10 บ้านป่าแดง 13 2 4 2 19
11 บ้านวัดโบสถ์ 11 7 2 1 20
12 ประชาสงเคราะห์พิทยา 10 4 5 5 19
13 วัดน้ำคบ 10 3 2 7 15
14 บ้านนาล้อม 10 2 1 6 13
15 บ้านแยง 9 8 3 7 20
16 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 9 5 2 2 16
17 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 9 1 2 2 12
18 วัดกระบังมังคลาราม 8 10 7 4 25
19 บ้านสวนเมี่ยง 8 10 6 8 24
20 วิทยสัมพันธ์ 8 10 6 3 24
21 วัดหางไหล 8 8 5 7 21
22 วัดบ้านน้อย 8 8 2 4 18
23 บ้านน้ำจวง 8 7 6 2 21
24 วัดคลองมะเกลือ 8 6 7 4 21
25 บางยางพัฒนา 8 5 1 2 14
26 บ้านหนองหิน 8 3 4 5 15
27 บ้านชาติตระการ 8 3 2 2 13
28 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 8 2 1 0 11
29 ชุมชนดิฏฐอำรุง 8 1 4 0 13
30 ชุมชนวัดบ้านดง 7 10 4 2 21
31 บ้านนาหนอง 7 8 2 4 17
32 วัดหนองมะคัง 7 5 2 2 14
33 บ้านห้วยทรายเหนือ 7 4 1 5 12
34 บ้านบุ่งวิทยา 7 2 5 2 14
35 บ้านห้วยช้างแทง 7 2 2 3 11
36 บ้านห้วยท้องฟาน 7 2 1 1 10
37 บ้านน้ำทองน้อย 7 1 1 1 9
38 บ้านนาจาน 6 5 4 3 15
39 วัดท้องโพลง 6 5 4 1 15
40 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 6 4 2 2 12
41 บ้านขุนน้ำคับ 6 4 2 1 12
42 วัดสะพานหิน 6 4 0 3 10
43 วัดนาขุม 6 3 4 1 13
44 บ้านเข็กใหญ่ 6 3 3 4 12
45 บ้านนาโพธิ์นาจาน 6 3 1 3 10
46 บ้านป่าซ่าน 6 2 5 3 13
47 วัดท่าช้าง 6 1 3 1 10
48 วัดเมมสุวรรณาราม 6 1 2 1 9
49 กัลยาณิวัฒนา ๑ 6 1 1 2 8
50 ห้วยปลาไหล 6 0 2 2 8
51 วัดหินลาด 5 10 4 6 19
52 วัดวังวน 5 8 5 3 18
53 จันทราพระกิตติคุณ 5 7 3 1 15
54 บ้านนาขุมคัน 5 5 3 2 13
55 วัดคลองตาล 5 4 0 0 9
56 หนองสะแกประชานุกูล 5 3 4 7 12
57 บ้านโคกใหญ่ 5 3 3 2 11
58 วัดวังงิ้วงาม 5 1 5 5 11
59 บ้านคลองช้าง 5 0 1 1 6
60 วัดเสนาสน์ 4 5 8 3 17
61 บ้านแก่งคันนา 4 5 2 2 11
62 วัดวงฆ้อง 4 5 1 1 10
63 ทับยายเชียงวิทยา 4 4 1 3 9
64 วัดวังมะด่าน 4 3 2 3 9
65 บ้านบุ่งตารอด 4 3 1 4 8
66 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 3 1 2 8
67 บ้านลาดคื้อ 4 2 4 3 10
68 บ้านน้ำโจน 4 1 2 5 7
69 บ้านห้วยเฮี้ย 4 1 0 2 5
70 ผดุงวิทยา 3 6 3 4 12
71 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 3 5 4 6 12
72 วัดนาขาม 3 4 3 4 10
73 บ้านหนองขาหย่าง 3 4 3 2 10
74 บ้านห้วยน้ำไซ 3 3 4 8 10
75 บ้านห้วยเจียง 3 3 3 1 9
76 วัดวังไม้แก่น 3 3 2 1 8
77 ศึกษาวิทย์ 3 3 1 0 7
78 บ้านน้ำหัก 3 3 0 1 6
79 บ้านหาดใหญ่ 3 3 0 0 6
80 วัดทองแท้ 3 2 0 1 5
81 บ้านแก่งทุ่ง 3 1 2 0 6
82 แก่งบ้านยางป่าคาย 3 1 0 4 4
83 บ้านนาเมือง 3 1 0 0 4
84 บ้านท่าหินลาด 3 0 2 0 5
85 บ้านห้วยทรายทอง 3 0 0 1 3
86 บ้านนาเปอะ 3 0 0 0 3
87 วัดบ่อภาค 2 5 3 4 10
88 วัดสนามไชย 2 5 1 3 8
89 บ้านน้ำพริก 2 4 4 4 10
90 บ้านนาไก่เขี่ย 2 4 4 2 10
91 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 2 4 2 3 8
92 บ้านน้ำลอม 2 3 0 2 5
93 วัดเหล่าขวัญ 2 2 1 2 5
94 บ้านปากรอง 2 2 1 1 5
95 ราชประชานุเคราะห์ 23 2 2 1 1 5
96 บ้านยางโกลน 2 2 1 0 5
97 บ้านขอนสองสลึง 2 2 0 0 4
98 บ้านคลองทำเนียบ 2 1 0 1 3
99 ราษฎร์สามัคคี 2 1 0 0 3
100 บ้านร่มเกล้า 2 0 2 3 4
101 บ้านคลองตกวิทยา 2 0 1 4 3
102 บ้านท่ากระดุน 2 0 1 1 3
103 บ้านหนองปลิง 2 0 1 0 3
104 บ้านห้วยน้ำปลา 2 0 0 2 2
105 วัดเขาน้อย 2 0 0 2 2
106 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 2 0 0 1 2
107 บ้านนาฟองแดง 2 0 0 1 2
108 วัดมะตูม 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองกระดาษ 2 0 0 0 2
110 บ้านถ้ำพริก 1 5 3 1 9
111 วัดทับยายเชียง 1 3 3 6 7
112 บ้านพร้าว 1 3 1 1 5
113 บ้านบึงวิทยา 1 2 3 2 6
114 บ้านหนองไผ่ 1 2 3 1 6
115 บ้านห้วยตีนตั่ง 1 2 0 3 3
116 วัดท่าสี่ร้อย 1 2 0 2 3
117 ศรีภิรมย์พิทยา 1 2 0 1 3
118 ศึกษากุลบุตร 1 2 0 1 3
119 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
120 บ้านมะต้อง 1 1 2 6 4
121 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 1 1 1 3
122 ประชาอุปถัมภ์ 1 1 1 1 3
123 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 1 1 0 3
124 บ้านห้วยเหิน 1 1 0 0 2
125 บ้านน้ำคลาด 1 1 0 0 2
126 วัดคันโช้ง 1 0 2 2 3
127 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 0 1 2 2
128 บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 0 1 2 2
129 บ้านบุ่งปลาฝา 1 0 0 1 1
130 บ้านแก่งบัวคำ 1 0 0 0 1
131 บ้านบึงธรรมโรง 1 0 0 0 1
132 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 4 4 2 8
133 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 4 0 0 4
134 บ้านเนินทอง 0 2 2 2 4
135 บ้านหลังเขา 0 2 1 0 3
136 บ้านนาตอน 0 2 0 2 2
137 บ้านป่ารวก 0 2 0 0 2
138 วัดหอกลอง 0 2 0 0 2
139 บ้านน้ำภาคน้อย 0 1 1 1 2
140 บ้านหนองลาน 0 1 1 1 2
141 มะต้องประชาสรรค์ 0 1 1 0 2
142 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 1 1 0 2
143 บ้านเนินมะคึด 0 1 1 0 2
144 วัดหนองหม้อแกง 0 1 0 2 1
145 บ้านนาแฝก 0 1 0 1 1
146 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 1 0 0 1
147 บ้านน้ำเลา 0 0 4 3 4
148 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 4 1 4
149 บ้านหนองห้าง 0 0 3 2 3
150 เขาไร่ศรีราชา 0 0 1 2 1
151 บ้านหนองมะคัง 0 0 1 1 1
152 วัดธรรมาราม 0 0 1 1 1
153 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 1 0 1
154 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 1 0
155 บ้านนาคล้าย 0 0 0 1 0
156 บ้านกกม่วง 0 0 0 1 0
157 บ้านนุชเทียน 0 0 0 1 0
158 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 0
159 วัดเซิงหวาย 0 0 0 0 0
160 บ้านนาหล่ม 0 0 0 0 0
161 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0
162 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0
163 บ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 688 460 320 346 1,814