สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=37 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=3 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดโบสถ์ 20 7 4 31 39 6 6 6 51
2 บ้านหนองกะท้าว 13 6 1 20 23 5 8 3 36
3 ชุมชนวัดย่านขาด 10 2 8 20 25 13 9 6 47
4 บ้านชาติตระการ 7 3 6 16 18 3 2 2 23
5 วัดห้วยดั้ง 6 7 3 16 18 9 2 1 29
6 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 6 5 7 18 19 22 11 6 52
7 บ้านนาล้อม 6 1 3 10 11 2 2 6 15
8 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 5 3 2 10 9 1 2 2 12
9 บ้านวัดโบสถ์ 5 1 3 9 13 7 2 1 22
10 บ้านเนินสุวรรณ 4 4 3 11 15 5 2 9 22
11 บ้านนาจาน 4 3 1 8 7 5 4 4 16
12 บ้านน้ำจวง 4 2 0 6 8 7 6 2 21
13 บ้านลาดคื้อ 4 1 2 7 7 4 5 3 16
14 แก่งบ้านยางป่าคาย 4 0 1 5 4 1 0 4 5
15 นครไทยวิทยาคม 3 9 3 15 20 6 6 6 32
16 บ้านป่าแดง 3 6 1 10 13 2 4 2 19
17 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 3 5 2 10 13 12 5 5 30
18 วัดหนองมะคัง 3 5 1 9 7 6 3 2 16
19 บ้านสวนเมี่ยง 3 4 2 9 8 13 7 9 28
20 วัดสะพานหิน 3 3 2 8 10 6 0 3 16
21 บ้านแยง 3 2 2 7 9 8 3 7 20
22 ชุมชนดิฏฐอำรุง 3 2 2 7 8 1 4 0 13
23 บ้านนาขุมคัน 3 2 1 6 9 5 3 2 17
24 วัดนาขุม 3 1 2 6 7 3 4 1 14
25 วัดเมมสุวรรณาราม 3 1 1 5 6 1 2 1 9
26 วัดหินลาด 3 1 1 5 5 10 4 6 19
27 บ้านแก่งเจ็ดแคว 3 1 0 4 3 1 1 1 5
28 ชุมชนวัดบ้านดง 3 0 3 6 8 13 4 2 25
29 ห้วยปลาไหล 3 0 2 5 7 3 3 2 13
30 บ้านท่าสะแก 2 5 5 12 15 8 1 4 24
31 วัดคลองมะเกลือ 2 4 5 11 8 6 7 4 21
32 บ้านห้วยช้างแทง 2 4 1 7 7 2 2 3 11
33 จันทราพระกิตติคุณ 2 3 2 7 5 7 3 1 15
34 บ้านห้วยท้องฟาน 2 3 1 6 10 2 1 1 13
35 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 2 3 0 5 6 6 4 6 16
36 วัดหางไหล 2 2 1 5 8 8 5 7 21
37 วัดท่าช้าง 2 2 1 5 6 1 3 1 10
38 บ้านโคกใหญ่ 2 2 1 5 5 3 3 2 11
39 ทับยายเชียงวิทยา 2 2 0 4 5 4 1 3 10
40 วัดวังงิ้วงาม 2 2 0 4 5 1 5 5 11
41 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 2 1 5 8 8 2 1 0 11
42 ประชาสงเคราะห์พิทยา 2 1 2 5 10 4 5 5 19
43 บ้านนาหนอง 2 1 2 5 9 10 2 5 21
44 บ้านคลองช้าง 2 1 2 5 5 0 1 1 6
45 บ้านห้วยทรายเหนือ 2 1 1 4 7 4 1 5 12
46 วัดทองแท้ 2 1 1 4 4 2 0 1 6
47 บ้านน้ำทองน้อย 2 1 0 3 7 1 1 1 9
48 วัดวงฆ้อง 2 0 1 3 5 5 1 1 11
49 วัดนาขาม 2 0 1 3 3 4 3 4 10
50 วัดบ้านน้อย 2 0 0 2 8 8 3 4 19
51 วัดวังมะด่าน 2 0 0 2 4 3 2 3 9
52 บ้านน้ำโจน 2 0 0 2 4 1 2 5 7
53 ศรีภิรมย์พิทยา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
54 บ้านแก่งบัวคำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
55 วัดกระบังมังคลาราม 1 3 4 8 8 10 7 4 25
56 บ้านหนองหิน 1 3 2 6 9 5 5 5 19
57 บ้านป่าซ่าน 1 3 2 6 7 2 5 4 14
58 บ้านน้ำพริก 1 3 1 5 4 5 4 4 13
59 บ้านขุนน้ำคับ 1 3 0 4 7 4 2 1 13
60 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 1 2 4 7 9 5 2 2 16
61 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 2 3 6 9 3 1 4 13
62 บ้านแก่งทุ่ง 1 2 0 3 4 1 2 0 7
63 บ้านปากรอง 1 2 0 3 2 2 1 1 5
64 บ้านห้วยเหิน 1 2 0 3 2 2 0 0 4
65 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 1 5 7 7 5 3 2 15
66 วัดน้ำคบ 1 1 3 5 10 3 2 7 15
67 กัลยาณิวัฒนา ๑ 1 1 2 4 6 2 1 2 9
68 วัดวังวน 1 1 2 4 5 8 5 3 18
69 วัดเสนาสน์ 1 1 2 4 5 6 8 3 19
70 บ้านท่าหินลาด 1 1 2 4 4 4 2 0 10
71 บ้านพร้าว 1 1 2 4 2 3 1 1 6
72 วัดคลองตาล 1 1 1 3 5 4 0 0 9
73 วัดเหล่าขวัญ 1 1 1 3 4 2 1 2 7
74 บ้านห้วยทรายทอง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
75 หนองสะแกประชานุกูล 1 1 0 2 5 3 4 7 12
76 วัดวังไม้แก่น 1 1 0 2 3 3 2 1 8
77 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 1 0 2 2 0 1 2 3
78 บางยางพัฒนา 1 0 3 4 8 6 1 2 15
79 บ้านนาเมือง 1 0 2 3 4 1 0 0 5
80 บ้านหาดใหญ่ 1 0 2 3 3 3 0 0 6
81 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 0 1 2 4 3 1 2 8
82 บ้านห้วยเจียง 1 0 1 2 3 3 3 1 9
83 บ้านคลองทำเนียบ 1 0 1 2 2 1 0 1 3
84 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 1 0 1 2 2 0 0 1 2
85 วัดบ่อภาค 1 0 0 1 2 5 3 4 10
86 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 1 0 0 1 2 4 2 3 8
87 วัดทับยายเชียง 1 0 0 1 2 3 3 6 8
88 บ้านท่ากระดุน 1 0 0 1 2 0 1 1 3
89 บ้านห้วยน้ำปลา 1 0 0 1 2 0 0 2 2
90 เขาไร่ศรีราชา 1 0 0 1 1 1 2 2 4
91 บ้านแก่งคันนา 0 4 0 4 4 6 2 2 12
92 วิทยสัมพันธ์ 0 3 2 5 8 10 6 3 24
93 บ้านเข็กใหญ่ 0 3 2 5 6 4 3 4 13
94 บ้านน้ำหัก 0 2 4 6 5 3 0 1 8
95 ผดุงวิทยา 0 2 2 4 3 6 3 4 12
96 บ้านบุ่งวิทยา 0 2 1 3 7 3 5 2 15
97 บ้านน้ำลอม 0 2 0 2 2 3 0 2 5
98 วัดท้องโพลง 0 1 1 2 6 5 4 1 15
99 บ้านบุ่งตารอด 0 1 1 2 5 3 2 4 10
100 วัดสนามไชย 0 1 1 2 2 5 1 3 8
101 บ้านนาไก่เขี่ย 0 1 1 2 2 4 4 2 10
102 บ้านยางโกลน 0 1 0 1 4 2 1 0 7
103 บ้านห้วยน้ำไซ 0 1 0 1 3 3 4 8 10
104 บ้านบึงวิทยา 0 1 0 1 2 2 3 2 7
105 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 1 0 1 2 2 1 1 5
106 ราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 วัดมะตูม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านถ้ำพริก 0 1 0 1 1 5 3 1 9
109 บ้านเนินทอง 0 1 0 1 1 3 2 2 6
110 ประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
111 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 1 0 1 1 2 0 3 3
112 บ้านห้วยเฮี้ย 0 0 2 2 4 1 0 2 5
113 ศึกษาวิทย์ 0 0 2 2 3 3 1 0 7
114 บ้านหนองลาน 0 0 2 2 1 2 3 1 6
115 บ้านร่มเกล้า 0 0 1 1 2 0 2 3 4
116 บ้านคลองตกวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 4 3
117 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 2 0 0 2 2
118 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1 2 3 1 6
119 บ้านน้ำภาคน้อย 0 0 1 1 1 2 1 1 4
120 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
121 บ้านหนองขาหย่าง 0 0 0 0 3 4 3 2 10
122 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านขอนสองสลึง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
124 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
125 วัดคันโช้ง 0 0 0 0 2 0 2 2 4
126 บ้านนาฟองแดง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
127 บ้านหนองกระดาษ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 0 0 1 2 0 2 3
129 ศึกษากุลบุตร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
130 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 1 1 2 6 4
132 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านน้ำคลาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
135 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บ้านบึงธรรมโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0 0 0 4 4 2 8
138 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
139 บ้านหลังเขา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 บ้านนาตอน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
141 บ้านป่ารวก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 วัดหอกลอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านเนินมะคึด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 วัดหนองหม้อแกง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
146 บ้านนาแฝก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 0 4 3 4
149 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 0 0 0 0 4 1 4
150 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
151 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 วัดธรรมาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
153 บ้านโป่งกะเฌอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านนาคล้าย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านกกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านนุชเทียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 วัดเซิงหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านนาหล่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 บ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 196 176 601 776 508 334 355 1,618