สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวัชระ  อินทะสอน
 
1. นายภาคภูมิ  คงรอด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายสรยุทธ  คำแหง
 
1. นายภาคภูมิ  คงรอด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญประเสริฐ์
2. เด็กหญิงวาสนา  สินเมือง
 
1. นางพนารักษ์  ศิริสานนท์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69.33 ทองแดง 20 1. เด็กชายธีรเมธ  กางทอง
 
1. นางอรุชา  ชุมพลศรี
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายธาวิน  สระทองจันทร์
 
1. นางพรลภัส  หาญน้อย