สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันชะฎา
2. เด็กชายธีรภัทร  ฉิมมาลี
 
1. นายสุเทพ  บางศรี
2. นางสำอาง  สุมามอญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนินทร์  เซกระโทก
 
1. นางนนทวรรณ  บุญชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภา  ฉิมลี
 
1. นางนนทวรรณ  บุญชัย
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันชัย
2. เด็กชายศิวัช  ป้องโค้
 
1. นางสาวธันยพร  จำนงค์ศรี
2. นายคณิศร  จันทร์บรรจง