สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิรามล  สุทธิ
 
1. นางสาวสยุมพร  บุญเครือพวง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพิชยา   คงหนองลาน
2. เด็กหญิงศรัณญ์รัชต์  วงษ์วิสาร
 
1. นายธนวัฒน์  วันรักชาติ
2. นางศิริลักษณ์  แม่งมา