สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงลลินดา  นัยนา
2. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  แก้วกวย
 
1. นางสุนทรี  สื่อสาร
2. นางสาวดวงพร  พรหมรักษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงเอมอร  รุ่งรัตน์
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สีบุ
2. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  แก้วกวย
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
2. นางสุนทรี  สื่อสาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  ภู่สุวรรณ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณผู
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุกคง
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีสุนันท์
 
1. นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน์
2. นางสาวเพ็ญประภา  ทองกร่ำ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงแสงดาว  ตามระเบียบ
 
1. นางสาวลำพูล  พานทอง