สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรมรักษา
 
1. นางวิภารัตน์  สอนศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายยศพนธ์  สุทธิ
2. เด็กชายอชิววัชร  บุญธรรม
 
1. นางสาวศรัญญา  กันแย้ม
2. นางวิภารัตน์  สอนศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวรเวช  ตาสี
 
1. นางวิภารัตน์  ตาสี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐนันท์  สอนศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ศรศรี
 
1. นางสาวศรัญญา  กันแย้ม
2. นางวิภารัตน์  สอนศรี