สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคันโช้ง สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายนพรัตน์  อ่อนแตง
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  จันโต
 
1. นางสาวนภาจรี  ศรีบุญลอย
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ฉิมแบน
2. เด็กหญิงนฤมล  เพ็งไทย
3. เด็กชายศรศักดิ์  ศรีชัย
 
1. นางสาวอลิสา  นพยอด
2. นางสาวนภาจรี  ศรีบุญลอย