สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.23 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยชนะ
2. เด็กชายนิธินันท์  จาพร
 
1. นายรังสรรค์  สุขกลิ่น
2. นายทวีป  ปานเกิด