สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิชชุตา  สิงอินทร์
 
1. นางเยาวภา  กิจอิ่มลาภ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.58 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีรพล  อยู่ทิพย์
2. เด็กชายสัญชัย  ศรีบุญลอย
 
1. นางนวลตา  มหานิล