ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทองแท้ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคันโช้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน