ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน