ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
7 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
8 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน