ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน