ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.7 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.1 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63.9 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน