ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน