ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 42 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 31 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 23 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน