ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 47 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านนาตอน สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 37 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 34 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน