ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 47 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 43 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 36 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 27 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 26 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 26 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 23 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน