ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 36 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 32 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 26 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 19 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 14 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 14 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 13 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 12 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 10 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 7 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 4 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 3 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน