ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 60.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 50.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป. พิษณุโลก เขต 3 46.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน