ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 36 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 22 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 22 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 12 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 8 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 8 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 4 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 4 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 2 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน