ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
9 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
10 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
11 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
12 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
13 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน