ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน