ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน