ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำลอม สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.01 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.34 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 61.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
17 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน