ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน