ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน