ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.18 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตอน สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.04 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.04 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 68.04 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 66.49 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.47 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63.53 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 63.07 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 61.14 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59.02 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแฝก สพป. พิษณุโลก เขต 3 56.55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 56.23 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 52.78 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 50.77 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 50.44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 50.14 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 49.36 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 45.85 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 42.1 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกกม่วง สพป. พิษณุโลก เขต 3 28.2 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 21.31 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน