ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน