ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน สพป. พิษณุโลก เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 97.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.89 เงิน 4  
5 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.18 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.59 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 70.82 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62.81 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62.23 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. พิษณุโลก เขต 3 58.88 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 58.55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 55.65 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 55.07 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 52.23 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 51.45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 44.35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 38.73 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต 3 30.99 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 23.82 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
21 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
22 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน